frans masereel "geschichte ohne worte"

To najnowszy projekt audiowizualny duetu emiter_franczak. Tym razem inspiracją dla naszej pracy jest jeden z pierwszych komiksów - praca Fransa Masereela "Geschichte ohne Worte"(1919-1920). To forma fabularna zbudowana pierwotnie z cyklu drzeworytów. Ekspresja i klimat nostalgii zawarty w tej pracy spowodował, że chcieliśmy poddać ją naszej reinterpretacji audiowizulanej. Zapraszamy na historię bez słów.This is a new a/v project by emiter_franczak. This time inspiration for our work was one of the first picture stories/comic - the work of Frans Masereel "Geschichte Ohne Worte" (1919-1920). This is a feature form based originally on the series of woodcuts. Specific expression and a nostalgic feeling, that it brings made us want to reinterpret this work with audio and visual means.