skażone krajobrazy

czas trwania/duration – 40 min.
premiera: Festiwal Audioart, Kraków, 20.11.2015

Nowe działanie audiowizualne duetu emiter_franczak bierze za punkt wyjścia książkę Martina Pollacka pt. „Skażone krajobrazy”. Jest to opowieść o tym, jak wyglądają po latach miejsca masowych mordów i jak zakorzenione są one w naszej świadomości. Czy las za miastem, pofałdowany teren obsiany łubinem, pole pszenicy kryją w sobie coś więcej niż widać to na pierwszy rzut oka?

Elementy obrazu oparte są na slajdach edukacyjnych z lekcji geografii, fragmentach pejzaży wyciętych z fotografii dokumentujących egzekucje oraz działań na żywo przy użyciu kamer monitorujących. Całość wytwarza rodzaj niepokoju, zadając pytanie o wielowymiarowość krajobrazu nas otaczającego, który nie zawsze jest tym, co nam się wydaje. Muzyka prowadzi dialog z obrazem często kontrując statyczne formy ostrym, zdynamizowanym dźwiękiem lub niepokojącymi przestrzennymi dronami.
The new audiovisual action of emiter_franczak, takes as its starting point the book by Martin Pollack "Contaminated landscapes". This is a story about how they look after years of mass murders and how they are rooted in our consciousness. Is the forest outside the city, the undulating terrain sown with lupine, the field of wheat, conceal something more than you can see at first glance?

Elements of the picture are based on educational slides from geography lessons, fragments of landscapes cut out from photographs documenting executions and live actions using monitoring cameras. The whole produces a kind of anxiety, asking a question about the multidimensional nature of the surrounding landscape, which is not always what we think. Music conducts dialogue with the image, often counteracting static forms with sharp, dynamic sound or distressing spatial drones.