sinus


sinus_netmage08 from l.f. on Vimeo.

sinus (2007/2008)

Pomysł na pracę z obrazem był bliski idei pracy emitera z materiałem dźwiękowym. „Sinus” to płyta, która powstała z fascynacji przemieszczaniem się, podróżowaniem, brzmieniem otoczenia. Jest także inspirowana ruchem ludzkiego ciała a konkretnie tańcem. Spora część brzmień zawartych na płycie pochodzi z generatora fal sinusoidalnych. Różne sfery: podróżowanie, praca z ruchem i improwizacja , nagrania terenowe i obserwacja przyrody, literatura stworzyły ten materiał. Muzyce towarzyszyły poetyckie i realistyczne medytacje wizualne odwołujące się do form figuratywnych, do działań na obrazie w czasie realnym, a także tematów konsumpcji.

sinus was the project made out of fascination with movement,mobility, sound of sourrandings. It is also inspired by the human movement- dance in particular. Interactions betwen movement and sound. Audio comes also from the sinus generator, while the picture is quite concrete- showing a human in the city, with strong consumption aspect. During the show franczak is making performative actions very often using the pricing sticker machine- by sticking little sentences to people: dead, alive; loves, loves not; etc.