stutthof

31.07.2009 o godz.22:00 otwarta została instalacja audiowizualna na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Jest to pojekt realizowany na zaproszenie Galerii El z Elbląga, w którym próbujemy podkreślić upływ czasu, zacierający wspomnienia i obrazy. Przez cykl drobnych działań na terenie obozu w sferze dźwięku i obrazu staramy się uwypuklić pęknięcie pomiędzy światem katów i ofiar, światem systemu oraz ludzi mu podległych. Mordercza logika konstrukcji obozu, linia główna przebiegająca od bramy obozowej do krematorium wyznacza geometrię naszej pracy.
Nasza praca ma na celu wywołać emocję niepokoju, związanego z przestrzenią obozu koncentracyjnego, ale również odczuwaną instynktownie w obliczu czegoś nie do końca pojętego dla nas tu i teraz.


31.07.2009 there was an opening of audiovisual installation at the ex-German concentration camp in Stutthof. Invited by El Gallery in Elblag, we want to emphasize the lapse of time, that fades away memories and pictures.
The main idea in audio, and video part is working over the dichotomy of the two worlds: of the prisoners, and of the watchers. The murderous logic in the camp construction- the main line from the entrance to the crematorium- sets the geometry of our work.
Our works aim is to bring out the emotion of uneasiness, binded to the space of concentration camp, but also instinctively sensed at the front of something, that is not fully understandable for us now, and here.