emma


waiting for emma from l.f. on Vimeo.

LOST TAPES_TAPE1 (2008/2009) Waiting for Emma
Idea projektu “lost tapes” opiera się na procesie pamiętania, odtwarzania tego, co zdarzyło się naprawdę, bądź jest całkowitą imaginacją. Za pomocą tytułowych „zagubionych taśm” próbujemy odtworzyć wydarzenia, towarzyszące im uczucia, poddać analizie ich istotę- stworzyć sentymentalny krajobraz przeszłości. Istotą całego procesu jest wydobycie z poszczególnych zdarzeń ich uniwersalności. W przypadku taśmy nr1 jest to ogólny nastrój grozy i wyczekiwania, jaki towarzyszył nadciągającemu orkanowi Emma w lutym 2008r. Obserwując miasto chłodnym okiem kamery- spokojny zachód słońca, powoli zapalające się światła, chmury pokrywające grubą powłoką niebo, można dojść do wniosku, że dzień ten nie różni się niczym od pozostałych. Jednakże atmosfera nabudowana wokół zbliżającego się kataklizmu, narastające podmuchy wiatru, specyficzny nastrój wyczekiwania, opustoszałe ulice miasta sugerują obecność pierwotnego strachu człowieka przed naturą. Oto nadciąga siła, której nie potrafimy się przeciwstawić, jednocześnie będąc całkowicie od niej zależnymi- żywioł powietrza wkracza brutalnie do miejsca, w którym żyjemy.

LOST TAPES_TAPE1 (2008/2009) Waiting for Emma with the audiovisual means, tells the story of emma orcane, that was passing poland in late march 2008. It tries to recover a specific atmosphere, that was created by media, and weather reports- atmosphere of waiting for a big cataclysm. One can follow first blows of wind, empty streets, and a specific tension. In the same time it shows a very simple view of a big city- even if recorded in a certain place, could be any city in the world. The audio sphere is being built with electronics, although the main input source is guitar- rather unrecognizable, and building a kind of trans- mantra atmosphere.
Waiting for emma is a first part of a project called "lost tapes". It is an idea of finding lost pictures, sounds, feelings. In this case we are looking for an eternal fear of nature- it's powers, that lately are more and more visible, and rise up even in big cities.